Nyheter

Att söka läkare jobb i Lund erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en stad känd för sin höga livskvalitet, starka akademiska miljö och framstående medicinska forskning. Lund, med sin historiska charm och närhet till Malmö och Köpenhamn, lockar läkare som söker en balans mellan arbete och privatliv. Här finns möjligheter för såväl nyligen examinerade som erfarna läkare inom olika specialiteter att utvecklas professionellt.

Arbetsmarknaden för Läkare i Lund

Arbetsmarknaden för läkare i Lund är dynamisk och erbjuder en rad olika möjligheter inom både offentliga och privata sektorer. Staden hyser en av Sveriges främsta medicinska fakulteter vid Lunds Universitet, vilket bidrar till en stark koppling mellan forskning och klinisk praktik. Detta skapar en stimulerande arbetsmiljö där läkare kan engagera sig i forskning samtidigt som de praktiserar.

För den som söker läkare jobb i Lund finns det gott om möjligheter att specialisera sig inom ett brett spektrum av medicinska områden. Lunds Universitetssjukhus är ett centrum för medicinsk utbildning och forskning, vilket erbjuder läkare chansen att fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Det finns även möjligheter till vidareutbildning och att delta i banbrytande forskningsprojekt.

Arbetsbalans och Livskvalitet

Lund är känt för sin höga livskvalitet, med ett rikt kulturliv, vacker natur och ett brett utbud av fritidsaktiviteter. För läkare som värderar en god balans mellan arbete och fritid är Lund en idealisk plats att bo och arbeta på. Staden erbjuder utmärkta kommunikationer, vilket gör det enkelt att pendla till och från arbete även från närliggande städer.

Processen att söka läkare jobb i Lund kan variera beroende på arbetsgivare och specialitet. Det är viktigt att ha en väl förberedd ansökan och CV som speglar din erfarenhet och kompetens. Nätverkande spelar också en stor roll, och det kan vara fördelaktigt att delta i medicinska konferenser och seminarier i regionen för att knyta kontakter inom sjukvårdssektorn.

Utmaningar och Möjligheter

Att arbeta som läkare i Lund kommer med sina utmaningar, såsom att hantera en hög arbetsbelastning och att ständigt hålla sig uppdaterad med de senaste medicinska rönen. Samtidigt erbjuder staden unika möjligheter att arbeta i en miljö som präglas av innovation och samarbete över disciplinerna. Detta gör Lund till en attraktiv plats för läkare som vill driva sin karriär framåt.

Att hitta läkare jobb i Lund innebär att man ges möjlighet att utvecklas professionellt i en stimulerande miljö, samtidigt som man njuter av en hög livskvalitet. Med en stark akademisk närvaro och tillgång till ledande sjukvårdsinrättningar är Lund en stad som erbjuder både utmaningar och möjligheter för läkare på alla nivåer. För den som är beredd att engagera sig i sitt arbete och utnyttja de resurser som finns tillgängliga, kan Lund vara startpunkten för en lovande karriär inom medicinen.

Ekonomi

Att sköta om företagets ekonomi kan vara en både komplex och tidsödande process. Detta gäller inte minst när företaget fortsätter att växa och utvecklas. För företag i Stockholm är redovisningsbyrå därför ett givet val när de vill lätta på denna administrativa börda. En sådan partner är experter på allt från bokföring och bokslut till deklarationer och löneadministration.

Men hur vet man när det är dags att anlita en sådan byrå? Fortsätt att läsa för att få reda på vilka som är de viktigaste tecknen att hålla utkik efter!

3 tecken på att ditt företag i Stockholm behöver en redovisningsbyrå

Det finns vissa tecken på att ditt företag i Stockholm bör anlita en redovisningsbyrå. Dessa är:

 • Snabb tillväxt och ökad komplexitet. I takt med att ditt företag växer och blir allt mer komplext att hantera ökar behovet av att samarbeta med en professionell ekonomibyrå. Om du ägnar allt mer tid åt ekonomi och administration bör du därför ställa dig frågan om det inte är dags att hitta en samarbetspartner på detta område. Redovisningsbyrån kan lätta på den administrativa bördan för dig och låta dig fokusera på företagets kärnverksamhet.
 • Tidsödande löneadministration. Löneadministrationen kan vara en tidsödande process där det är lätt hänt att misstag begås. Detta gäller inte minst i takt med att ditt företag växer och du anställer allt fler medarbetare. En ekonomibyrå kan vara ett viktigt stöd i denna process och ge dig professionell rådgivning. Dessutom har de värdefull erfarenhet av storskalig löneadministration som du behöver i detta läge.
 • Svårigheter att hantera rapporteringen. Det är viktigt att kunna ta fram korrekta ekonomiska rapporter för att förstå hur bra företaget egentligen mår när det kommer till det ekonomiska. Dessutom är det helt avgörande att företaget har rätt underlag för att fatta viktiga beslut och deklarera rätt siffror. Om du själv har svårigheter att hantera denna rapportering och att ta fram rapportera i tid bör du anlita en byrå som kan hjälpa dig med detta. Detsamma gäller om du vill få hjälp med att analysera och tolka informationen samt fylla i och skicka in deklarationer.
Nyheter

De flesta har hört talas om att svenska stafettläkare kan dra in riktigt höga summor pengar på kort tid i Sverige. De flesta känner också till att lönerna i snitt är högre i Norge än i Sverige.

Så hur ser egentligen en stafettläkares lön i Norge ut?

För jämförelse: svenska löner

I Sverige ligger snittlönen för en hyrläkare på runt 100 000 kronor i månaden. Dock ska det sägas att lönenivåerna varierar väldigt mycket och beror på en rad olika faktorer. Till exempel:

 • Vilken nivå av läkarbrist som råder – vid stor brist stiger lönerna
 • Vilken specialistutbildning man har
 • Var man jobbar
 • Om man tar uppdrag på ett sjukhus eller en vårdcentral

Kort sagt – om det råder stor läkarbrist, man har en efterfrågad specialistkompetens och man tar uppdrag på ett sjukhus i en ort där de har svårt att hitta folk – så kan lönen bli betydligt högre än 100 000 på en månad. Det är till och med inte sällsynt att medellönen för en hyrläkare per månad kan vara lönen per vecka för en annan hyrläkare. Har man en sådan lön per vecka är det dock kanske under lite kortare perioder – i sådana fall kan det ”jämna ut” sig lite över en längre period.

Stafettläkares lön i Norge

Samma principer råder i Norge – vid stor läkarbrist och kan konsultläkare ta mer betalt, och då i synnerhet om man har en eftertraktad specialistutbildning. En stafettläkares lön i Norge är redan, i snitt, ca 50 % högre än i Sverige med ca 150 000 kronor i månaden. För den med specialistutbildning är det inte ovanligt att man har omkring, eller till och med över, 200 000 kronor i månaden.

Precis som i Sverige kan det finnas förutsättningar som gör att lönerna blir ännu högre än så vid vissa uppdrag.

Bra lön förvisso – men jobbet ger mer än så

Givetvis är stafettläkares lön i Norge en tilldragande faktor för den som väljer börja med det – men det finns också fler saker som talar för att jobba på uppdragsbasis som läkare. För många lockar friheten och flexibiliteten. Tar man jobb på uppdragsbasis finns möjligheten att tjäna en bättre lön på kortare tid och att vara mer ledig.

Även det har dock sina för- och nackdelar. En nackdel är till exempel att hyrläkare är borta hemifrån mycket.

Nyheter

Lär dig mer om lån med betalningsanmärkning – vad det innebär och vad som kännetecknar dessa lån.

Vad är en betalningsanmärkning?

Om en skuld inte betalas tillbaka i tid kan kreditgivaren skicka påminnelse, lämna över skulden till inkasso eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om Kronofogden fastslår skulden kommer kreditupplysningsföretag få del av denna information. De gör noteringar i sina system om att personen har en skuld hos Kronofogden. En betalningsanmärkning har uppstått.

Hur länge är en anmärkning aktiv?

Även om skulden skulle betalas kommer betalningsanmärkningen ligga kvar i fem år. Ett ekonomiskt snedsteg i livet kommer alltså att påverka personen rejält under de kommande fem åren. Exempelvis kan det bli svårt att få abonnemang, lån och i vissa fall till och med hyreskontrakt.

Hur påverkar en anmärkning möjlighet att få lån?

Det är alltid svårare att få lån med betalningsanmärkning. Orsaken är att denna anmärkning visar att personen inte klarat av att hantera sin ekonomiska situation vilket alltså ökar risken avsevärt att det ska upprepas. Många banker och kreditinstitut nekar därmed konsekvent lån till personer med anmärkning av denna anledning.

Går det att få lån med betalningsanmärkning?

Ja, det är möjligt att få lån med betalningsanmärkning. Det finns flera aktörer som erbjuder lån till personer trots att de har anmärkning. De ser inte enbart till anmärkningen utan till personens hela ekonomi och gör en bedömning av personens betalningsförmåga.

Vad kännetecknar dessa lån?

 • Högre ränta
  En person som har en betalningsanmärkning får generellt betydligt högre ränta än personer utan dessa. Orsaken är att kreditgivaren anses ta en högre risk. Personen anses ha lägre kreditvärdighet eftersom en skuld, inom de senaste fem åren, har gått till Kronofogden. Som en kompensation för den högre risken, dvs. att låntagaren inte klarar av att återbetala, tas en högre ränta.
 • Lägre belopp
  Den högre risken innebär även att lägre belopp kan lånas ut. De flesta banker och kreditinstitut som erbjuder lån med betalningsanmärkning gör detta på belopp upp till 50 000 – 100 000 kronor. Det finns däremot vissa få undantag. Exempelvis finns det aktörer som erbjuder bolån till personer med anmärkningar. Lånebeloppet avgörs i detta fall primärt av värdet på bostaden. Den stora skillnaden mot andra låneformer är att en säkerhet används för lånesumman. Skulle låntagaren inte klara av återbetalningen kan Kronofogden sälja bostaden och på detta sätt reglera skulden.
Nyheter

Tyvärr är det långt ifrån alla långivare som idag lånar ut pengar till mer eller mindre nystartade företag. Det finns dock flera aktörer som gör detta, och genom att jämföra lån på https://a5.nu kan du hitta den rätta aktören för ditt företag. Därför rekommenderar vi att du besöker den sajten för att jämföra dina alternativ och i slutändan ansöka om ett lån till företaget.

Vad är ett företagslån och vad kan de lånade pengarna användas till?

Ett företagslån är precis vad det låter som: en finansieringslösning där ditt företags lånar pengar av en långivare. Dessa lån kan antingen beviljas med eller utan säkerhet. Huruvida just ditt företag har möjlighet att låna pengar utan säkerhet eller ej beror på företagets individuella förutsättningar. Om företaget har tillgångar i form av fastigheter eller annan egendom kan dessa användas som säkerhet för lånet. Genom att göra detta kan du vanligtvis få en lite lägre ränta.

De pengar som du lånar genom ett företagslån kan ditt företag använda till en rad olika ändamål. Till exempel kan pengarna användas för att köpa in lagervaror, maskiner eller utrustning. Ibland använder företag kreditkort för att betala för denna typ av utgifter. Men det finns många situationer då det är mer logiskt och fördelaktigt att istället ta ett lån.

Därför bör ditt företag ansöka om ett lån via sajten A5.nu

Det finns flera goda skäl för företag att gå via sajten A5.nu när det är dags att låna pengar. Denna sajt hjälper dig nämligen att jämföra de långivare som kan tänkas vilja låna ut pengar till ditt företag. Genom att göra en sådan jämförelse kan du ofta sålla agnarna från vetet och få lite bättre lånevillkor. Detta är det främsta skälet att gå via en jämförelsesajt som denna och att därifrån klicka sig vidare till långivarens webbplats.

Fördelarna med att låna pengar som företag är att:

 • Lånet gör det möjligt att finansiera investeringar i maskiner, lagervaror, utrustning etc.
 • Du kan generellt sett låna mer pengar genom ett företagslån än via ett privatlån.
 • Såvida du inte driver en enskild firma eller går i personlig borgen för lånet är det inte du själv som privatperson som blir betalningsansvarig.

Därför väljer många företag att långa pengar genom att ansöka om denna typ av lån.

Nyheter

Tänk på att alla mäklare finns på MäklarOfferter

För vissa säljare av bostäder kan det kännas frestande att försöka sälja bostaden helt på egen hand. Kanske vill du inte samarbeta med en fastighetsmäklare av den enkla anledningen att du vill försöka spara lite pengar? Eller så kanske du inte tror att fastighetsmäklaren gör någon större skillnad hit eller dit för den slutliga köpeskillingen? Vi rekommenderar dock att du anlitar ett proffs, och alla mäklare finns på MäklarOfferter. Så det har aldrig varit enklare att jämföra och hitta rätt person att representera dig och din bostad!

Har du koll på vad mäklare tar i arvode i Göteborg?

Den bistra sanningen är att det sällan är så enkelt som man tror att sälja en fastighet. En bostadsaffär innehåller trots allt flera rörliga delar som du kanske inte ens har tagit hänsyn till. Beroende på hur stor erfarenhet du har av att köpa och sälja fastigheter kanske du inte ens har särskilt bra koll på grunderna i branschen. En fastighetsmäklare är proffs på detta och tillför så mycket mer än att enbart locka till sig spekulanter och få köpeavtalet undertecknat av den slutgiltiga köparen. De vet allt som är värt att veta om att köpa och sälja bostäder.

Med detta sagt kan det ändå vara intressant att ta reda på vad mäklare tar i arvode i Göteborg mellan tummen och pekfingret. Det finns trots allt skillnader mellan fastighetsmäklare när det kommer till just arvodet. De allra flesta ligger någonstans kring två-tre procent i mäklararvode. Men även en till synes mindre skillnad i procentandel hit eller dit gör faktiskt ganska stor skillnad när det rör sig om en så pass stor affär som en fastighetsaffär.

Lätt att jämföra när alla mäklare finns på MäklarOfferter

Många presumtiva säljare av bostäder googlar på sökord såsom “mäklararvode bostadsrätt”. Detta för att de vill få reda på vad som är ett rimligt arvode för en fastighetsmäklare vid försäljning av just denna typ av bostad.

Svaret kan du enkelt ta reda på då alla mäklare finns på Mäklarofferter. Allt du behöver göra är att:

 • Besöka deras hemsida.
 • Hitta och jämföra mäklare.
 • Välja en fastighetsmäklare som sticker ut från mängden.

Svårare är det faktiskt inte!

Nyheter

I de flesta företagslarm ingår idag kamerabevakning. Kameror som monteras inomhus eller utomhus och som skapar extra trygghet på flera olika sätt. Dessutom ökar sannolikheten för att eventuella brott ska kunna lösas.

Kamerabevakning inomhus och utomhus

Kamerabevakning kan både användas inomhus och utomhus. Däremot med lite olika syften.

Inomhus

 • Minska risken för stöld och skadegörelse
  Det finns statistik som tydligt påvisar att kamerabevakning kan minska risken för snatteri, stöld och skadegörelse. Är det synliga kameror blir de som går in i företagets lokaler medvetna om att de ”fastnar på film” och därmed undviker vissa att genomföra brott.
 • Komplement till överfallslarm
  Om en anställd aktiverar sitt överfallslarm kommer både kollegor och larmbolaget att få notifiering. Operatören får även direkt tillgång till video från dessa kameror och kan se vad som händer. Därmed kan de skicka rätt hjälp helt utifrån personens behov. Det kan exempelvis handla om rån och överfall men även om allvarligt sjukdomstillstånd.
 • Koppling till brandlarm
  På samma sätt som video automatiskt visas för operatörer vid överfallslarm visas video vid brandlarm. Operatörerna kan därmed se om det är ett förmodat falsklarm eller om det är fullt utvecklad brand.

Utomhus

 • Minska risk för skadegörelse och misshandel
  Många företagare har ett komplett larmsystem med skalskydd, inbrottsskydd och brandlarm. Men det betyder att något måste hända för att dessa enheter ska aktiveras. Ett inbrott måste påbörjas eller en brand vara utvecklad. Utsidan av lokalen är inte skyddad på samma sätt vilket innebär att skadegörelse kan ske utan att väktare automatiskt åker till platsen.

  Detta kan undvikas med hjälp av kamerabevakning som monteras utomhus. Med kamerorna kommer personer som befinner sig nära byggnaden att filmas. Detta minskar risken för skadegörelse på fastigheten och dess omgivning. Dessutom kan kamerorna larma att någon obehörig är på området – redan innan något skada har skett.

 • Entrébevakning
  Genom att montera kameror vid entrén kan de anställda direkt se vem det är som står vid dörren utan att behöva gå dit. Denna funktion är vanlig på hemlarm till privatpersoner men finns även i stor utsträckning på företagslarm. En del kameror har även möjlighet till tvåvägskommunikation. Det innebär att de anställda kan prata med personen som står vid entrén direkt via kameran.

  För att få information om komplett utbud av produkter och tjänster inom kamerabevakning kan ett lokalt larmbolag kontaktas.

Nyheter

Oavsett om bilen ska köpas hos en bilhandlare eller privat bör en jämförelse ske av olika finansieringsalternativ. Jämför billån via låneförmedlare för att snabbt och enkelt se räntan hos flera olika banker och långivare.

 • Välj låneförmedlare
  Första steget är att välja vilken låneförmedlare som ska användas. I Sverige finns ett flertal låneförmedlare och de största är exempelvis Advisa, Lendo och Zmarta. Det viktigaste är att de jämför billån från ett stort antal olika banker och långivare. De tre som nämns här har ca 40 samarbetande banker.
 • Skicka in ansökan
  Via hemsidan kan ansökan om billån skickas in. I ansökan anges exempelvis önskat lånebelopp, önskad amorteringstid, personuppgifter och inkomstnivå. Det går även att testa med olika lång amorteringstid för att på detta sätt få ner månadskostnaden för lånet. Däremot kommer en lång amorteringstid skapa en totalt högre lånekostnad. Ansökan signeras med BankID och skickas alltså in digitalt.
 • Få svar
  Låneförmedlaren kommer nu att ta en kreditupplysning på personen. Informationen från denna upplysning, samt låneansökan, skickas digitalt till samarbetande långivare varpå de får avgöra om de vill erbjuda lån eller inte. Även om det är ca 40 långivare som samarbetar med låneförmedlaren så är det mycket sällan alla erbjuder lån. Detta beroende på personens kreditvärdighet, önskad lånesumma m.m.
 • Jämför billån
  Inom en bankdag kommer alla långivare, som är villiga att erbjuda lån, ge ett digitalt förslag. Dessa ses genom att logga in på låneförmedlarens hemsida. Jämför billån utifrån ränta, amorteringstid, månadskostnad eller andra faktorer och välj sedan det som passar bäst. Önskas ett lån tecknas signeras låneavtalet vanligtvis digitalt varpå pengarna betalas ut inom 2 – 3 bankdagar.

Jämför billån med säkerhet

Via låneförmedlare är det alltså mycket enkelt att jämföra billån utan säkerhet. Det innebär att hela bilen kan finansieras. När nya bilar köps är det däremot vanligt att bilhandlarna erbjuder ”billån med säkerhet”. I detta fall får maximalt 85 % av beloppet finansieras med billånet. Resterande summa behöver betalas kontant eller med inbytesbil.

Eftersom bilfirmorna tjänar på att få bilar sålda kan de generellt erbjuda fördelaktig ränta och villkor. Men för personer med god kreditvärdighet finns en fördel att jämföra bilhandlarens effektiva ränta mot andra långivare (via låneförmedlare). Det är inte säkert att bilhandlarens ”förmånliga” erbjudande är bättre än vad andra banker kan erbjuda.

Nyheter

Räntan på privatlån kan sträcka sig från strax under 3 % till en bit över 30 %. Det betyder att spannet är ganska stort och att räntekostnaderna varierar en hel del beroende på vilket lån du väljer att ta. Därför har du mycket att tjäna på att försöka hitta billiga lån med låg ränta. Genom att göra detta och välja ett sådant kan du ofta spara en ganska betydande slant.

Jämför räntesatserna oavsett ditt ändamål med lånet

Det är till din fördel att göra en jämförelse av räntesatserna oavsett vad du har tänkt använda lånet ifråga till. Det spelar nämligen ingen roll om du vill använda det som ett konsumtionslån eller baka ihop krediter och lån. Ett privatlån med en mer förmånlig ränta är i de allra flesta fall att föredra framför att låna pengar till en dyrare kostnad.

De exakta lånevillkoren skiljer sig såklart åt mellan olika långivare. Men en sak som alltid är densamma är att lånet har en förutbestämd löptid. Ofta sträcker sig löptiden från ett år eller två och några år framåt i tiden. Du återbetalar lånet över tid genom att göra månatliga avbetalningar på det. Ju högre räntesatsen är desto mer kommer lånet att kosta dig i räntekostnader under löptiden. Därför är det viktigt att välja något av de billiga lån med låg ränta som finns tillgängliga för svenska konsumenter!

Exempel på långivare som erbjuder billiga lån med låg ränta

Det finns flera långivare i vårt land som erbjuder billiga lån med låg ränta. Några exempel på dessa är:

 • Advisa
 • Coop
 • Sambla
 • Northmill Bank
 • KlickLån
 • Frogtail
 • Freedomfinance.

Alla dessa aktörer har sina egna algoritmer som de använder sig av för att beräkna räntesatsen för ditt lån. Tre av de viktigaste faktorerna är dock din kreditvärdighet, skuldsättningsgrad och årsinkomst. Utifrån denna information gör de en bedömning av din förmåga att betala tillbaka ditt lån. Räntan blir helt enkelt lägre ju mer kreditvärdig och mindre skuldsatt du är samt ju högre inkomst du har.

Dessutom kan även andra faktorer vägas in i beslutet. Därför är det viktigt att du kollar runt lite grann och jämför räntorna mellan olika långivare.

Nyheter

Vid köp eller försäljning av guld kan det vara klokt att kolla upp aktuellt guldpris och det kan man göra på olika sätt. Finns en lokal guldsmedsaffär går det alltid att gå in och prata med dom som jobbar där men den snabbaste vägen till svar är att använda internet. Här finns priser från flera aktörer att hitta både snabbt och enkelt och framför allt är det enkelt att jämföra, för att se om det skiljer sig något.

Fysiska guldsmedsaffärer

En del guldsmedsaffärer köper guld från privatpersoner, till exempel i form av smycken och liknande. Är tanken att sälja guld kan det vara värt att gå in hos den lokala guldsmeden för att be om ett pris – för kanske är det så att det känns bättre att sälja till denne, än till någon av de stora ”guldaffärerna” på nätet, som kommer att beröras mer längre ner.

Även om värderingen eller funderingen inte gäller en försäljning går det troligen att bara fråga om guldpris hos den lokala guldsmeden – så det är en väg att ta reda på värdet.

Företag som köper och säljer guld på nätet

Idag finns flera företag som köper och säljer guld på nätet. Vissa kanske finns även fysiskt, men inte alla, och för den som har långt till närmsta aktör kan det vara ett alternativ att använda sig av internettjänsten vid en eventuell försäljning.

Dessa sidor är enkla att hitta och dom flesta har listat aktuellt guldpris – där det hos en av dom för närvarande ser ut enligt följande:

 • Tandguld – 362 kr / g
 • Guld 23 k – 470 kr / g
 • Guld 18 k – 366 kr / g

Ett bra tips är att kolla aktuellt guldpris hos flera av dessa aktörer, för att se om det är ungefär lika eller om det skiljer sig.

Guldpris på råvarumarknaden

Råvaror kan stiga och sjunka i pris och det kan vara intressant att följa utvecklingen för guldpris inför ett köp eller en försäljning. Det är möjligt genom att hitta sidor som listar råvarupriserna och det görs genom att använda internet och söka till exempel efter ”guldkurs” eller liknande.

På en sådan sida finns priser och kurser för olika råvaror, inklusive guld, att följa i realtid. Det går även att jämföra olika råvaror och priser mot varandra.