Nyheter

Så ger kamerabevakning ökad säkerhet

I de flesta företagslarm ingår idag kamerabevakning. Kameror som monteras inomhus eller utomhus och som skapar extra trygghet på flera olika sätt. Dessutom ökar sannolikheten för att eventuella brott ska kunna lösas.

Kamerabevakning inomhus och utomhus

Kamerabevakning kan både användas inomhus och utomhus. Däremot med lite olika syften.

Inomhus

 • Minska risken för stöld och skadegörelse
  Det finns statistik som tydligt påvisar att kamerabevakning kan minska risken för snatteri, stöld och skadegörelse. Är det synliga kameror blir de som går in i företagets lokaler medvetna om att de ”fastnar på film” och därmed undviker vissa att genomföra brott.
 • Komplement till överfallslarm
  Om en anställd aktiverar sitt överfallslarm kommer både kollegor och larmbolaget att få notifiering. Operatören får även direkt tillgång till video från dessa kameror och kan se vad som händer. Därmed kan de skicka rätt hjälp helt utifrån personens behov. Det kan exempelvis handla om rån och överfall men även om allvarligt sjukdomstillstånd.
 • Koppling till brandlarm
  På samma sätt som video automatiskt visas för operatörer vid överfallslarm visas video vid brandlarm. Operatörerna kan därmed se om det är ett förmodat falsklarm eller om det är fullt utvecklad brand.

Utomhus

 • Minska risk för skadegörelse och misshandel
  Många företagare har ett komplett larmsystem med skalskydd, inbrottsskydd och brandlarm. Men det betyder att något måste hända för att dessa enheter ska aktiveras. Ett inbrott måste påbörjas eller en brand vara utvecklad. Utsidan av lokalen är inte skyddad på samma sätt vilket innebär att skadegörelse kan ske utan att väktare automatiskt åker till platsen.

  Detta kan undvikas med hjälp av kamerabevakning som monteras utomhus. Med kamerorna kommer personer som befinner sig nära byggnaden att filmas. Detta minskar risken för skadegörelse på fastigheten och dess omgivning. Dessutom kan kamerorna larma att någon obehörig är på området – redan innan något skada har skett.

 • Entrébevakning
  Genom att montera kameror vid entrén kan de anställda direkt se vem det är som står vid dörren utan att behöva gå dit. Denna funktion är vanlig på hemlarm till privatpersoner men finns även i stor utsträckning på företagslarm. En del kameror har även möjlighet till tvåvägskommunikation. Det innebär att de anställda kan prata med personen som står vid entrén direkt via kameran.

  För att få information om komplett utbud av produkter och tjänster inom kamerabevakning kan ett lokalt larmbolag kontaktas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *