Ekonomi

CFD, eller ”Contract for Differences”, är ett finansiellt instrument som har blivit alltmer populärt bland investerare runt om i världen. Men vad är egentligen CFD-handel, och vilka är dess fördelar och risker?

Vad är CFD?

CFD står för ”Contract for Differences”. Det är ett avtal mellan två parter, oftast beskrivet som ”köparen” och ”säljaren”, där säljaren betalar köparen skillnaden mellan ett underliggande instruments nuvarande värde och dess värde vid kontraktets slut. Om skillnaden är negativ betalar köparen istället säljaren.

CFD trading tillåter investerare att dra nytta av prisrörelser utan att faktiskt äga det underliggande instrumentet. Istället för att köpa en aktie eller en råvara, ingår du ett kontrakt med en mäklare om prisrörelsen. Om du tror att priset på en aktie kommer att stiga, kan du ”gå lång” och om du tror att priset kommer att falla, kan du ”gå kort”.

Fördelar med CFD-handel

 1. Hävstångseffekt: CFD-handel sker ofta med hävstång, vilket innebär att du bara behöver sätta upp en liten del av det totala kontraktsvärdet. Detta kan förstärka både vinster och förluster.
 2. Flexibilitet: Med CFDs kan du spekulera i både stigande och fallande marknader.
 3. Tillgång till globala marknader: Många CFD-mäklare erbjuder produkter från hela världen, vilket ger handlare tillgång till globala marknader från en enda plattform.
 4. Inga kortförsäljningsregler: Eftersom du inte äger det underliggande instrumentet finns det inga begränsningar för kortförsäljning.

Risker med CFD-handel

 • Hävstångseffekt: Även om hävstång kan förstärka vinster, kan det också förstärka förluster.
 • Prisvolatilitet: Om det underliggande instrumentet upplever extrem volatilitet kan spreaden (skillnaden mellan köp- och säljpriset) bli betydande.
 • Branschreglering: CFD-industrin är inte alltid högt reglerad, vilket kan innebära risker beroende på mäklarens trovärdighet och finansiella stabilitet.
 • Marginalkrav: Om en position går emot dig kan du få ett marginalsamtal från din mäklare, vilket kräver att du sätter in ytterligare medel.

CFD-handel erbjuder en rad möjligheter för investerare som vill dra nytta av prisrörelser på finansmarknaderna. Medan det finns betydande fördelar, som hävstång och flexibilitet, kommer det också med betydande risker. Som med alla investeringar är det viktigt att förstå dessa risker och att handla ansvarsfullt.

Ekonomi

Fördelarna med SMS-lån överväger nackdelarna

I dagens snabba digitala värld växer efterfrågan på snabba och krångelfria lösningar jämt och ständigt. SMS-lån erbjuder ett modernt sätt att låna pengar som är särskilt populärt i vårt avlånga land. Läs vidare för att utforska de viktigaste fördelarna med dessa unika lån!

6 viktiga fördelar med SMS-lån som gör dessa lån så populära

Det finns vissa fördelar med SMS-lån som gör dessa lån populära:

 • Snabb process. En av de främsta fördelarna med dessa lån är den snabba ansökningsprocessen. Du kan ofta få ett besked på din låneansökan redan inom några minuter. Därmed är denna lösning extremt smidig och lättillgänglig när du har ett brådskande behov av att få låna pengar.
 • Tillgängligheten. Utöver att ansökningsprocessen är snabb och smidig sker den dessutom på distans. Du behöver därmed inte besöka ett fysiskt bankkontor eller ägna dig åt en massa pappersarbete. Istället räcker det med att göra en digital ansökan på nätet.
 • Flexibiliteten. Ytterligare en fördel med SMS-lån är att du som låntagare kan begära att få låna ett specifikt belopp. Detta gäller även när det kommer till mindre summor. Därmed får du en större kontroll över hur mycket pengar du lånar. Samtidigt slipper du också låna mer pengar än vad du egentligen behöver bara för att beloppet ifråga är jämnt.
 • Tröskeln. Jämfört med traditionella banklån har dessa snabba lån ofta färre krav. Därmed är de tillgängliga för ett bredare spektrum av individer. En kreditprövning görs förvisso fortfarande, men den är inte alltid lika uttömmande som om du hade lånat ett större belopp på din lokala bank.
 • Kortsiktigheten. Dessa lån är en kortsiktig och kortfristig lösning. Därmed slipper du som låntagare binda upp dig genom att dra på dig en långsiktig och långfristig skuld. Detta kan vara särskilt fördelaktigt när du har en tillfällig ekonomisk kris eller ett kortsiktigt behov av pengar.
 • Transparensen. De flesta långivare som erbjuder denna typ av lån har tydliga och transparenta villkor. Som låntagare kan du därmed enkelt förstå vilka räntor, avgifter och villkor för återbetalning som gäller innan du skriver på låneavtalet.

Därför är dessa lån så pass populära som de är.

Ekonomi

Kontantfinans.se erbjuder ett flexibelt verktyg för konsumenter

Det är sällan fel att ha valmöjligheter och att kunna välja de alternativ som bäst matchar ens specifika behov. Faktum är att denna valmöjlighet kan göra all skillnad i världen. Till exempel kan du välja att använda dig av den kontokredit som erbjuds på kontantfinans.se för att låna mellan 3 000 och 30 000 kr. Deras kredit är nämligen ett flexibelt verktyg vilket du som konsument kan dra nytta av. I denna artikel berättar vi hur du kan göra detta – läs vidare för att få reda på det!

3 sätt på vilka du kan dra nytta av kontantfinans.se och deras kredit

Som konsument kan du använda den kontokredit som erbjuds på kontantfinans.se för att låna mellan 3 000 och 30 000 kr. Genom att göra detta kan du få friheten att ta ut vilket belopp som helst inom detta intervall, upp till din individuella kreditgräns. Därmed utgör denna kredit ett attraktivt alternativ för dig som behöver låna lite pengar från tid till annan.

Dessa är några av de scenarion då du kan vilja nyttja krediten:

 • För att hantera kassaflödet. Varierar din inkomst en del från månad till månad? Om så är fallet kan du vilja använda en kontokredit för att enklare kunna hantera ditt kassaflöde. Du kan då ta ut pengar genom krediten under de månader då din inkomst är lite lägre. När din inkomst sedan ökar lite grann igen kan du återbetala pengarna.
 • För att klara av oförutsedda utgifter. Som vi alla vet är livet fullt av överraskningar. Vissa överraskningar är lite mer obehagliga än andra och kan vara förenade med ganska stora kostnader. Oavsett om du drabbas av en medicinsk nödsituation, såsom ett kostsamt tandläkarbesök, eller någon annan oförutsedd utgift kan du behöva finansiera denna på något sätt. Att då använda sig av en kredit kan hjälpa dig att slippa behöva ta ett större lån hos banken.
 • För att få en slags buffert för nödfall. På tal om oförutsedda utgifter kan du även bekosta sådana genom att ha en sparbuffert. Men om du saknar en buffert kan du välja att använda din kontokredit som en slags buffert för nödfall.
Ekonomi

Att tänka på innan du väljer att belåna fakturor

Kassaflödet kan ofta vara ett stort problem i ett företag. Det går att försöka lösa detta problem genom olika typer av factoringtjänster, såsom att sälja eller belåna fakturor. Dessa tjänster kan ofta vara en viktig livlina för företag som vill försöka stärka sitt kassaflöde och bli av med flaskhalsar i ekonomin. Men det finns vissa saker som du bör tänka på – läs vidare för att få reda på vilka de är!

3 faktorer att ta i beaktande när du överväger att belåna fakturor

Funderar du på att belåna fakturor för att stärka företagets kassaflöde? Om så är fallet bör du ta vissa aspekter i beaktande. Till exempel kan du vilja ställa dig själv följande frågor:

 • Hur ser kassaflödet ut? Det främsta skälet till att företag använder sig av fakturabelåning är för att förbättra kassaflödet. Istället för att behöva vänta på inbetalningar från kunder kan fakturorna belånas för att på så vis frigöra kapital. Det finns många fördelar med att slippa vänta flera veckor eller månader på att få in pengarna på kontot. Men samtidigt kostar det en liten slant att använda sig av denna tjänst, så hur ser kassaflödet i verksamheten ut – finns det ett behov?
 • Hur påverkas kundrelationerna? När det kommer till factoringtjänster är en vanlig farhåga från företagens sida att dessa tjänster ska ha en negativ inverkan på relationerna med kunderna. Men till skillnad från när ditt företag säljer en faktura brukar fakturabelåning innebära att du själv är ansvarig för att driva in betalningen från kunden. Därmed kan du bevara dina befintliga kundrelationer och inte riskera att sätta dessa på spel.
 • Är detta en skalbar lösning? Fakturabelåning kan vara ett effektivt verktyg när du vill förbättra företagets kassaflöde. Dessutom är det också en skalbar lösning som kan växa i takt med att ditt företag växer. För när försäljningen i bolaget ökar och du genererar fler fakturor får du även möjlighet att låna mer pengar med denna metod. Därmed är detta en flexibel och skalbar lösning som kan främja ditt företag och dess långsiktiga tillväxt.

Svaren på dessa frågor kan hjälpa dig avgöra om detta är rätt väg att gå för just ditt företag.

Ekonomi

Att sköta om företagets ekonomi kan vara en både komplex och tidsödande process. Detta gäller inte minst när företaget fortsätter att växa och utvecklas. För företag i Stockholm är redovisningsbyrå därför ett givet val när de vill lätta på denna administrativa börda. En sådan partner är experter på allt från bokföring och bokslut till deklarationer och löneadministration.

Men hur vet man när det är dags att anlita en sådan byrå? Fortsätt att läsa för att få reda på vilka som är de viktigaste tecknen att hålla utkik efter!

3 tecken på att ditt företag i Stockholm behöver en redovisningsbyrå

Det finns vissa tecken på att ditt företag i Stockholm bör anlita en redovisningsbyrå. Dessa är:

 • Snabb tillväxt och ökad komplexitet. I takt med att ditt företag växer och blir allt mer komplext att hantera ökar behovet av att samarbeta med en professionell ekonomibyrå. Om du ägnar allt mer tid åt ekonomi och administration bör du därför ställa dig frågan om det inte är dags att hitta en samarbetspartner på detta område. Redovisningsbyrån kan lätta på den administrativa bördan för dig och låta dig fokusera på företagets kärnverksamhet.
 • Tidsödande löneadministration. Löneadministrationen kan vara en tidsödande process där det är lätt hänt att misstag begås. Detta gäller inte minst i takt med att ditt företag växer och du anställer allt fler medarbetare. En ekonomibyrå kan vara ett viktigt stöd i denna process och ge dig professionell rådgivning. Dessutom har de värdefull erfarenhet av storskalig löneadministration som du behöver i detta läge.
 • Svårigheter att hantera rapporteringen. Det är viktigt att kunna ta fram korrekta ekonomiska rapporter för att förstå hur bra företaget egentligen mår när det kommer till det ekonomiska. Dessutom är det helt avgörande att företaget har rätt underlag för att fatta viktiga beslut och deklarera rätt siffror. Om du själv har svårigheter att hantera denna rapportering och att ta fram rapportera i tid bör du anlita en byrå som kan hjälpa dig med detta. Detsamma gäller om du vill få hjälp med att analysera och tolka informationen samt fylla i och skicka in deklarationer.
Ekonomi

4 vanliga sätt att spendera de pengar du lånar från Merax

Vill du låna ett lite mindre belopp, kanske från 3 000 kr och uppåt? Då kan du göra detta hos Merax. Denna långivare låter dig nämligen ta mindre lån på upp till 30 000 kr. De lånade pengarna kan du sedan använda på vilket sätt du än önskar – de är inte öronmärkta för något särskilt ändamål. Läs vidare för att få reda på hur andra personer vanligtvis spenderar sina lånade pengar!

Så brukar folk vanligtvis spendera de pengar som de lånar från exempelvis Merax

Det finns nästan lika många sätt att spendera lånade pengar som det finns människor där ute. Men generellt sett är dessa ändamål några av de vanligare:

 • Betala räkningarna. Många personer som väljer att låna pengar hos Merax och andra långivare använder pengarna för att kunna betala sina räkningar. Ett lån på 3 000 kr eller mer räcker ofta för att betala de räkningar som man annars inte hade haft råd med. Det kan till exempel handla om en tandläkarräkning eller kostnaderna för en bilreparation.
 • Inköp av matvaror. Ett annat vanligt ändamål är att de lånade pengarna används för att inhandla matvaror. För om du tillhör de personer som har det lite knapert och allt som oftast har för mycket månad i slutet av lönen vet du hur det är. Ett lån på 3 000 kr eller mer kan räcka långt när det finns ett behov av att köpa in fler matvaror än vad som ryms inom hushållsbudgeten.
 • Underhållning. Vissa personer väljer istället att använda sina lånade pengar för helt andra ändamål än de mest grundläggande och viktigaste ändamålen. Till exempel väljer vissa att ta ett lån via till exempel Merax i rent underhållningssyfte. De lånade pengarna kan då användas för att finansiera till exempel konsertbiljetter eller någon annan form av underhållning.
 • Gåvor. Det är inte heller ovanligt att man lånar några tusenlappar för att kunna köpa en gåva. Det kan till exempel handla om att en person som man står nära snart ska fylla år eller gifta sig. Då kan pengarna gå till födelsedagspresenten eller bröllopsgåvan.
Ekonomi

Ibland kan du behöva låna 4000 kr på ett snabbt och enkelt sätt. Om så är fallet bör du dock botanisera lite grann i utbudet innan du gör ditt val. Villkoren för olika låneprodukter skiljer sig nämligen åt beroende på vilken långivare du väljer. Fortsätt att läsa så ska vi berätta mer om detta!

Därför kan du behöva låna ett mindre belopp som detta

För vissa kan det säkert låta lite lustigt att någon behöver låna 4000 kr. Det rör ju sig trots allt om en ganska liten summa, och du bör i regel inte ta ett lån om du kan få tag i pengarna på annat sätt. Men faktum är att det är långt ifrån alla svenskar har särskilt mycket pengar undanlagda på sina bankkonton. Därför är det långt ifrån ovanligt att man tecknar mindre lån som dessa för att lösa en smärre ekonomisk situation som har uppstått.

För genom att ta ett lån på detta belopp kan du ofta få lite välbehövligt andrum i din privatekonomi. Till exempel kanske du måste betala en bilreparation eller någon annan kostnad? Men om du inte har pengarna för detta ändamål tillgängligt på ditt konto kan du ju inte göra detta. Du behöver då täcka kostnaden på något annat sätt, och att då ta ett lån kan många gånger vara en bra lösning.

Dessa långivare låter dig låna 4000 kr

Tyvärr kräver många långivare att du lånar 5000 kr eller mer. Det är alltså inte alla banker och kreditinstitut som tillhandahåller lån på lägre belopp än så. Men som tur är finns det ganska många aktörer på finansmarknaden som utgör undantag från denna regel. Vilka dessa är berättar vi nedan!

Några exempel på de långivare som låter dig låna 4000 kr är:

 • Northmill
 • Tryggkredit
 • Brixo
 • Kontant Finans
 • Monara
 • Ferratum
 • Meddelandelån
 • SMSPengar
 • Expresskredit
 • Kundfinans
 • Monetti
 • Mobillån
 • Merax
 • Flexkontot
 • Daypay
 • Nätlån
 • ViaConto
 • EverydayPlus

Som vi redan har nämnt är det dock viktigt att du väljer rätt långivare. Det finns dock inget enhetligt svar på vilken detta är. Du måste helt enkelt göra din egen analys och hitta ett erbjudande som motsvarar ditt behov och passar dina förutsättningar!

Ekonomi

Det är viktigt att du jämför ränta på företagslån för att du ska kunna få bra villkor när du lånar pengar. Alla företag är nämligen unika och har olika förutsättningar och behov. Räntan på ett företagslån påverkas också av olika faktorer.

De faktorer som har en inverkan på räntan inkluderar bland annat:

 • typen av ränta
 • antalet kreditupplysningar
 • vilken den specifika långivaren är
 • hur företagets ekonomiska förutsättningar ser ut.

Det handlar också om vilken säkerhet som kan lämnas. Är det till exempel en realiserbar tillgång såsom maskin eller en fastighet så kan detta ha en positiv inverkan på vilken ränta som kan erbjudas. En säkerhet i form av personlig borgen är ofta ett krav men behöver inte ha någon större inverkan på räntekostnaden. Genom att du jämför ränta på företagslån kan du och ditt företag få det bästa lånet utifrån dessa faktorer.

En del långivare erbjuder en månadsränta medan andra istället erbjuder en årsränta. Vissa har en fast ränta medan andra erbjuder ditt företag en rörlig ränta på lånet. Därför är det viktigt att jämföra räntan mellan långivarna för att se vilket lån och långivare som passar just er bäst. De olika räntetyperna har sina för- och nackdelar och vilket som passar ditt företag bäst är helt upp till er. Det viktigaste är att jämföra räntan och den totala kostnaden för företagslånet för att få det bästa lånet.

Viktigt att du jämför ränta på företagslån

Man kan till exempel använda sig av en låneförmedlare eller en låneförmedlingstjänst för att få flera erbjudanden samtidigt. Du kan därmed på ett enkelt sätt jämföra olika långivare och vilken ränta som de kan erbjuda dig och ditt företag.

Att använda sig av en sådan tjänst när du jämför ränta på företagslån har flera olika fördelar:

 • Endast en kreditupplysning tas oavsett hur många erbjudanden om lån man får.
 • Man kan få bättre ränta och villkor.
 • Enklare att jämföra långivarna emellan.
 • Enkelt och snabbt sätt att finna långivare som kan erbjuda lån.
 • Ser den totala kostnaden hos alla långivare direkt vilket gör det enkelt att jämföra.

Oavsett om du använder dig av en låneförmedlare eller om du själv ansöker hos någon eller några av de enskilda långivarna, är det viktigt att jämföra ränta på företagslån. Detta kan inte poängteras tillräckligt ofta. För varför ska du betala mer än vad du behöver?

Ekonomi

Du har kanske hört någon gång hur sparekonomer säger att man kan spara i räntefonder ifall man vill sänka risken? En räntefond investerar i olika typer av räntepapper. Risken är låg jämfört med aktier. Tyvärr är även avkastningen också lägre. När ska man då välja att köpa räntefonder? Vi ska titta närmare på det.

Vad är räntefonder?

Räntefonder investerar som sagt i räntebärande papper. Det är en form av värdepapper som ger innehavaren rätt till ränta på de pengar som hen lånar ut. Privatpersoner kan knappast köpa sådana värdepapper direkt själva utan får använda sig av räntefonder istället. Det finns olika löptid på räntepapper. Ju längre löptiden är desto högre ränta brukar det vara. Dessa så kallade långa räntefonder eller obligationsfonder är känsligare för räntehöjningar och räntesänkningar än vad de korta räntefonderna är.

Vem ger ut räntebärande papper? Det är ofta stater och kommuner. Ibland ger även bostadsinstitut ut räntebärande papper genom så kallade bostadsobligationer. Företag kan låna pengar genom att ge ut företagsobligationer. I övrigt fungerar en räntefond på samma sätt som exempelvis aktiefonder. Du som småsparare kan köpa innehav i den fond du vill äga hos banken eller en nätmäklare. Vanligtvis tar det någon dag innan innehavet visas på ditt konto eller att pengarna kommer in efter en försäljning.

Risk i förhållande till tidsaspekten

När sparekonomer pratar om risk är det aldrig ett helt absolut begrepp. Risken måste sättas i förhållande till tidsaspekten. Räntefonder används för att sänka risken i sparandet. Sparar du för mycket i räntefonder för tidigt i livet får det istället en negativ effekt på avkastningen. Det behövs nämligen viss risk för att kunna tjäna rimligt med pengar på sikt.

Vi kan ta pensionsfonder som ett exempel. De så kallade generationsfonderna ändrar förhållandet mellan aktiefonder och räntefonder med tiden i förhållande till hur många år du har kvar till pension. Ju närmare pensionen du kommer desto större andel av pengarna hamnar i räntefonder. Hade alla pengar sparats i räntefonder från början hade det inte blivit någon vidare pension att tala om.

Räntefonder för pengar du behöver snart

Om du spar pengar i aktier för att uppnå ett visst sparmål kan det vara klokt att pytsa över en del av pengarna i räntefonder när du börjar närma dig ditt mål. Man brukar säga att pengar som ska användas först om 3 – 5 år kan ligga i aktier. Om din sparhorisont är kortare än så kan det vara bra att föra över pengarna gradvis i räntefonder eller att ha dem på ett bankkonto.

Ekonomi

Om du är i behov av att ta ett lån finns det många saker att tänka på. Det handlar om att du ska kunna betala tillbaka pengarna inom den avsatta tiden. Det finns dessutom inte bara en sorts lån utan flera olika och dessutom med olika räntesatser. Vilket lån som passar dig bäst beror helt och hållet på vad du ska använda pengarna till samt hur din nuvarande ekonomiska situation ser ut. Det är därför bra att prata med några olika banker och berätta om dina behov. Du kan få rådgivning av bankerna som kan jämföra de olika villkoren hos lånen samt vad kostnaderna är.

 • Läs på om olika sorters lån, exempelvis bolån eller privatlån
 • Tänk igenom hur du ska använda pengarna och vilket lån som kan vara bäst för det
 • Kontakta ett par olika banker för att jämföra villkor
 • Var alltid noggrann när du läser igenom förhandsinformation och villkor

Förhandsinformationen är något du har rätt att få i god tid innan du skriver på avtalet för lånet. I det här formuläret kan du nämligen jämföra olika banklån och även se exakt vad detta lån skulle innebära för dig.

Kreditupplysning

En annan sak du behöver veta när du tar ett lån är att det alltid utförs en kreditupplysning. En kreditupplysning utförs av banker för att kontrollera din kreditvärdighet, att du kan betala tillbaka lånet helt enkelt.

Om du ångrat dig

Ibland kan det hända att du tagit ett lån och skrivit på alla papper men sedan inser att du inte alls behöver lånet längre. Kanske fick du in lönen eller liknande. Du har alltid rätt till att ångra ett lån, dock måste du göra detta inom 14 dagar efter att pengarna satts in på ditt konto. Du ska då kontakta den bank som lånat ut pengarna till dig. Du kommer behöva stå för ränteavgiften för de dagar som du haft pengarna, däremot behöver du inte betala några uppläggningsavgifter och liknande. Tänk på att ångerrätten varierar beroende på vilket lån det handlar om. Ett bolån har inte samma ångerrätt, här gäller istället förtidslösning av lånet.