Nyheter

En stafettläkares lön i Norge – så mycket kan man tjäna

De flesta har hört talas om att svenska stafettläkare kan dra in riktigt höga summor pengar på kort tid i Sverige. De flesta känner också till att lönerna i snitt är högre i Norge än i Sverige.

Så hur ser egentligen en stafettläkares lön i Norge ut?

För jämförelse: svenska löner

I Sverige ligger snittlönen för en hyrläkare på runt 100 000 kronor i månaden. Dock ska det sägas att lönenivåerna varierar väldigt mycket och beror på en rad olika faktorer. Till exempel:

  • Vilken nivå av läkarbrist som råder – vid stor brist stiger lönerna
  • Vilken specialistutbildning man har
  • Var man jobbar
  • Om man tar uppdrag på ett sjukhus eller en vårdcentral

Kort sagt – om det råder stor läkarbrist, man har en efterfrågad specialistkompetens och man tar uppdrag på ett sjukhus i en ort där de har svårt att hitta folk – så kan lönen bli betydligt högre än 100 000 på en månad. Det är till och med inte sällsynt att medellönen för en hyrläkare per månad kan vara lönen per vecka för en annan hyrläkare. Har man en sådan lön per vecka är det dock kanske under lite kortare perioder – i sådana fall kan det ”jämna ut” sig lite över en längre period.

Stafettläkares lön i Norge

Samma principer råder i Norge – vid stor läkarbrist och kan konsultläkare ta mer betalt, och då i synnerhet om man har en eftertraktad specialistutbildning. En stafettläkares lön i Norge är redan, i snitt, ca 50 % högre än i Sverige med ca 150 000 kronor i månaden. För den med specialistutbildning är det inte ovanligt att man har omkring, eller till och med över, 200 000 kronor i månaden.

Precis som i Sverige kan det finnas förutsättningar som gör att lönerna blir ännu högre än så vid vissa uppdrag.

Bra lön förvisso – men jobbet ger mer än så

Givetvis är stafettläkares lön i Norge en tilldragande faktor för den som väljer börja med det – men det finns också fler saker som talar för att jobba på uppdragsbasis som läkare. För många lockar friheten och flexibiliteten. Tar man jobb på uppdragsbasis finns möjligheten att tjäna en bättre lön på kortare tid och att vara mer ledig.

Även det har dock sina för- och nackdelar. En nackdel är till exempel att hyrläkare är borta hemifrån mycket.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *