Nyheter

Frågor om lån med betalningsanmärkning

Lär dig mer om lån med betalningsanmärkning – vad det innebär och vad som kännetecknar dessa lån.

Vad är en betalningsanmärkning?

Om en skuld inte betalas tillbaka i tid kan kreditgivaren skicka påminnelse, lämna över skulden till inkasso eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om Kronofogden fastslår skulden kommer kreditupplysningsföretag få del av denna information. De gör noteringar i sina system om att personen har en skuld hos Kronofogden. En betalningsanmärkning har uppstått.

Hur länge är en anmärkning aktiv?

Även om skulden skulle betalas kommer betalningsanmärkningen ligga kvar i fem år. Ett ekonomiskt snedsteg i livet kommer alltså att påverka personen rejält under de kommande fem åren. Exempelvis kan det bli svårt att få abonnemang, lån och i vissa fall till och med hyreskontrakt.

Hur påverkar en anmärkning möjlighet att få lån?

Det är alltid svårare att få lån med betalningsanmärkning. Orsaken är att denna anmärkning visar att personen inte klarat av att hantera sin ekonomiska situation vilket alltså ökar risken avsevärt att det ska upprepas. Många banker och kreditinstitut nekar därmed konsekvent lån till personer med anmärkning av denna anledning.

Går det att få lån med betalningsanmärkning?

Ja, det är möjligt att få lån med betalningsanmärkning. Det finns flera aktörer som erbjuder lån till personer trots att de har anmärkning. De ser inte enbart till anmärkningen utan till personens hela ekonomi och gör en bedömning av personens betalningsförmåga.

Vad kännetecknar dessa lån?

  • Högre ränta
    En person som har en betalningsanmärkning får generellt betydligt högre ränta än personer utan dessa. Orsaken är att kreditgivaren anses ta en högre risk. Personen anses ha lägre kreditvärdighet eftersom en skuld, inom de senaste fem åren, har gått till Kronofogden. Som en kompensation för den högre risken, dvs. att låntagaren inte klarar av att återbetala, tas en högre ränta.
  • Lägre belopp
    Den högre risken innebär även att lägre belopp kan lånas ut. De flesta banker och kreditinstitut som erbjuder lån med betalningsanmärkning gör detta på belopp upp till 50 000 – 100 000 kronor. Det finns däremot vissa få undantag. Exempelvis finns det aktörer som erbjuder bolån till personer med anmärkningar. Lånebeloppet avgörs i detta fall primärt av värdet på bostaden. Den stora skillnaden mot andra låneformer är att en säkerhet används för lånesumman. Skulle låntagaren inte klara av återbetalningen kan Kronofogden sälja bostaden och på detta sätt reglera skulden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *