Juridik

En framtidsfullmakt säkerställer att din ekonomi sköts ordentligt när du åldras och/eller blir sjuk. En fullmakt göra att människor du litar på kan ta hand om dina ärenden och att ingen blir eftersätt. Om du tillfrisknar så kan du såklart ta kontrollen över din ekonomi igen. Såhär funkar det!

En framtidfullmakt innebär att du ger en eller flera personer rätt att företräda dig om du av någon anledning inte skulle kunna göra det själv. Det kan handla om att du blir sjuk, dement eller på annat sätt oförmögen att sköta dina ärenden. Genom en framtidsfullmakt så säkerställer du att din framtid är i säkra händer. Ett bra tillfälle att upprätta en farmtidsfullmakt är i samband med att du upprättar ett testamente. Om du kontaktar en juristbyrå så kan de hjälpa dig att upprätta både ett testamente och en framtidsfullmakt. Om det är en bra byrå bör de kunna ge dig ett bra paketpris för att upprätta dessa båda handlingar.

En ny form av fullmakt

En framtidsfullmakt har inte funnits så länge. Det är alltså en ganska ny form av fullmakt som syftar till att öka tryggheten när man åldras. Genom en framtidsfullmakt kan du se till att dina syskon eller dina barn kan ta hand om försäljningen av en bostad eller ta hand om din ekonomi om du inte klarar det själv. En viktig fråga när det gäller en framtidfullmakt är självklart när en sådan fullmakt träder i kraft? Det går att sätta upp villkor i fullmakten för när den ska börja gälla men annars är det fullmakttagaren som avgör när den ska träda i kraft. Om man som fullmaktstagare är osäker så går det att rådfråga tingsrätten. En framtidsfullmakt upphör att gälla när fullmaktstagaren bestämmer att fullmaktsgivaren är förmögen att ta hand om sina affärer igen. Fullmaktsgivaren kan även återkalla fullmakten själv. Det är viktigt att en fullmaktstagare är lojal med en fullmaktsgivares intressen. Detta gör denne genom att kommunicera med fullmaktsgivaren så gott det går samt genom att undvika situationer av jäv. Om det uppkommer en jävsituation så bör fullmaktstagaren kontakta överförmyndarnämnden i kommunen där man verkar.

Ekonomi

Om du är i behov av att ta ett lån finns det många saker att tänka på. Det handlar om att du ska kunna betala tillbaka pengarna inom den avsatta tiden. Det finns dessutom inte bara en sorts lån utan flera olika och dessutom med olika räntesatser. Vilket lån som passar dig bäst beror helt och hållet på vad du ska använda pengarna till samt hur din nuvarande ekonomiska situation ser ut. Det är därför bra att prata med några olika banker och berätta om dina behov. Du kan få rådgivning av bankerna som kan jämföra de olika villkoren hos lånen samt vad kostnaderna är.

  • Läs på om olika sorters lån, exempelvis bolån eller privatlån
  • Tänk igenom hur du ska använda pengarna och vilket lån som kan vara bäst för det
  • Kontakta ett par olika banker för att jämföra villkor
  • Var alltid noggrann när du läser igenom förhandsinformation och villkor

Förhandsinformationen är något du har rätt att få i god tid innan du skriver på avtalet för lånet. I det här formuläret kan du nämligen jämföra olika banklån och även se exakt vad detta lån skulle innebära för dig.

Kreditupplysning

En annan sak du behöver veta när du tar ett lån är att det alltid utförs en kreditupplysning. En kreditupplysning utförs av banker för att kontrollera din kreditvärdighet, att du kan betala tillbaka lånet helt enkelt.

Om du ångrat dig

Ibland kan det hända att du tagit ett lån och skrivit på alla papper men sedan inser att du inte alls behöver lånet längre. Kanske fick du in lönen eller liknande. Du har alltid rätt till att ångra ett lån, dock måste du göra detta inom 14 dagar efter att pengarna satts in på ditt konto. Du ska då kontakta den bank som lånat ut pengarna till dig. Du kommer behöva stå för ränteavgiften för de dagar som du haft pengarna, däremot behöver du inte betala några uppläggningsavgifter och liknande. Tänk på att ångerrätten varierar beroende på vilket lån det handlar om. Ett bolån har inte samma ångerrätt, här gäller istället förtidslösning av lånet.