Juridik

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt säkerställer att din ekonomi sköts ordentligt när du åldras och/eller blir sjuk. En fullmakt göra att människor du litar på kan ta hand om dina ärenden och att ingen blir eftersätt. Om du tillfrisknar så kan du såklart ta kontrollen över din ekonomi igen. Såhär funkar det!

En framtidfullmakt innebär att du ger en eller flera personer rätt att företräda dig om du av någon anledning inte skulle kunna göra det själv. Det kan handla om att du blir sjuk, dement eller på annat sätt oförmögen att sköta dina ärenden. Genom en framtidsfullmakt så säkerställer du att din framtid är i säkra händer. Ett bra tillfälle att upprätta en farmtidsfullmakt är i samband med att du upprättar ett testamente. Om du kontaktar en juristbyrå så kan de hjälpa dig att upprätta både ett testamente och en framtidsfullmakt. Om det är en bra byrå bör de kunna ge dig ett bra paketpris för att upprätta dessa båda handlingar.

En ny form av fullmakt

En framtidsfullmakt har inte funnits så länge. Det är alltså en ganska ny form av fullmakt som syftar till att öka tryggheten när man åldras. Genom en framtidsfullmakt kan du se till att dina syskon eller dina barn kan ta hand om försäljningen av en bostad eller ta hand om din ekonomi om du inte klarar det själv. En viktig fråga när det gäller en framtidfullmakt är självklart när en sådan fullmakt träder i kraft? Det går att sätta upp villkor i fullmakten för när den ska börja gälla men annars är det fullmakttagaren som avgör när den ska träda i kraft. Om man som fullmaktstagare är osäker så går det att rådfråga tingsrätten. En framtidsfullmakt upphör att gälla när fullmaktstagaren bestämmer att fullmaktsgivaren är förmögen att ta hand om sina affärer igen. Fullmaktsgivaren kan även återkalla fullmakten själv. Det är viktigt att en fullmaktstagare är lojal med en fullmaktsgivares intressen. Detta gör denne genom att kommunicera med fullmaktsgivaren så gott det går samt genom att undvika situationer av jäv. Om det uppkommer en jävsituation så bör fullmaktstagaren kontakta överförmyndarnämnden i kommunen där man verkar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *